telefon-ikon Telefon
021-13 86 00
   
epost-ikon E-post
info@vectransport.se

Boka transport

Logistik & distrubition

livs70px
Livsmedel
Vi transporterar livsmedel dygnet runt åt dagligvaruhandeln tack vare specialanpassade bilar med kyl, frys eller värme som ser till att varorna håller samma kvalitet och temperatur från pålastning till avlastning.

budbil70px
Budbilar
Vi hanterar även små och snabba transporter. Idag kan vi leverera bud med exempel brev och paket över hela Mellansverige.

flytt70px
Flytt och magasinering
Vi flyttar bohag, kontorsinredningar och hela industriföretag med nätverk och traversbanor. Men vi gör mer än att bara transportera inredning och föremål mellan två punkter. Vi paketerar, emballerar, samordnar sjötransporter och ser till att du får hjälp med ned- och uppkoppling av dina system. Om du har utrymmesbrist kan vi erbjuda magasinering i speciella förvaringslådor, som rymmer upp till åtta kubikmeter per enhet. Våra medarbetare är erfarna och har alltid med sig anpassad flyttningsutrustning för att flytten ska fungera utan problem.

karnbil70px
Kranbilar

Vi kan hantera en rad krantransporter och lyfttjänster. Vi erbjuder flera sorters kranbilar som klarar upp till 15-tons lyft.

Vi tillhandahåller även tjänsten Vägtransportledare om godset är brett, långt eller högt.


styckeParti70px
Stycke- och partigods
Genom intresseorganisationen Netlink kan vi ombesörja fjärr- och linjetrafik för styckegods inom Mellansverige och resten av landet.

terminalLager70px
Terminal - och lagerhantering
Vi har resurser för mellanlagring av kyl- och frysvaror. Genom att göra oss till tredjepart i logistikflödet kan kunderna omvandla fasta kostnader i lager och fordon till rörliga kostnader.

 

Workbox AB